10 tips om att påverka utredningar

Normalt pågår cirka 120 statliga utredningar, som ska ta fram fakta, analysera och lägga fram förslag. När regeringen tillsätter en utredning bjuds intressegrupper in för att bidra till bättre politiska beslutsunderlag.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips. Läs om aktuella utredningar på regeringens hemsida.

1

Förorda en utredning

Föreslå att regeringen ska tillsätta en utredning, i synnerhet om ni vill påverka politiskt beslutsfattande i en svår fråga. Ett konkret förslag från en utredning gör det lättare att få fram ett politiskt beslut.

2

Påverka direktiven

Utöva ert inflytande på regeringens utredningsdirektiv, gärna med ett eget konkret förslag. Fokusera på problemformuleringen och uppdraget, samtidigt som ni undviker att direktiven blir alltför begränsande.

3

Föreslå en utredare

Lansera gärna en möjlig utredare som ni tror skulle göra ett bra jobb utifrån sakkunskap och erfarenhet. Undvik att föreslå politiskt kontroversiella eller alltför partiska personer.

4

Lansera experter

Kontakta en nyutsedd utredare och lämna förslag på personer som kan tillföra viktig sakkunskap och intressanta perspektiv. En utredning knyter ofta experter och referensgrupper till sitt arbete.

5

Erbjud er kunskap

Ta kontakt med utredningen tidigt och dela med er av fakta och era analyser. Även ett enskilt företag kan med sin expertis bidra med information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag.

6

Träffa utredningen

Föreslå att ni ska träffa utredaren eller någon av utredarens medarbetare för att lämna ert konkreta förslag. Förbered er noga inför mötet så att ni förmedlar ett tydligt budskap.

7

Ta fram en rapport

Utgå från direktiven och skriv en kort rapport som lyfter fram alla argument som talar för ert förslag. Bjud gärna in utomstående experter i arbetet för att ge er ”skuggutredning” större tyngd.

8

Påverka brett

Fortsätt att opinionsbilda och påverka brett parallellt med utredningens arbete. Genom kontakter med departement och riksdagsutskott kan ni även påverka hur utredningen tas vidare när den är klar.

9

Följ upp betänkandet

Kommentera och följ upp utredningens förslag så snart betänkandet har presenterats. Om betänkandet går i rätt riktning kan ni börja driva på för att förslagen ska genomföras.

10

Skriv remissvar snabbt

Svara snabbt på utredningens betänkande och skicka ert remissvar även till andra remissinstanser. Då kan ni påverka berörda myndigheter och intresseorganisationer, som ofta väntar upp till tre månader med att svara.