10 tips om presentationsteknik

Många tycker det är svårt eller nervöst att tala inför publik. Vi kan alla bli bättre på att hålla presentationer som gör att folk lyssnar och tar intryck. Genom att förbereda dig väl och följa några enkla tips når du lättare fram med ditt budskap.

Läs mer om vår heldagskurs Bli en skicklig moderator och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Börja alltid med att slå fast vad du vill upp­nå med din presentation. Utgå från vad du vill att åhörarna ska tycka, känna och göra efter att de hört dig tala.

2

Fokusera budskapet

Koka ner ditt huvudbudskap till högst två eller tre målgruppsanpassade meningar. Konkretisera gärna huvudbudskapet ge­nom ett par stödjande delbudskap.

3

Banta presentationen

Ifrågasätt om varje bild i din presentation verkligen behövs. Tänk på att presenta­tionsmaterialet ska stödja det du säger, snarare än att vara ditt manus.

4

Håll dig till stolpar

Skriv gärna ditt tal i fulltext först, testa att presentera det muntligt och korta sedan ner det till stolpar. Förbered dig så pass väl att du kan hålla presentationen utan manus framför dig.

5

Öva inledning och avslut

Fokusera på inledningen och avslutningen, som du med fördel kan repetera högt några gånger. Det är framför allt början och slu­tet av din presentation som publiken kom­mer att minnas.

6

Engagera direkt

Inled presentationen med en berättelse, ett påstående eller en fråga. Genom att enga­gera publiken från första stund väcker du intresse för det fortsatta innehållet.

7

Var konkret

Krydda gärna din presentation med anek­doter och konkreta exempel. Genom be­rättelser från verkligheten kan du visa ditt engagemang, levandegöra budskapet och väcka känslor.

8

Rör dig i rummet

Fastna inte bakom datorn utan använd scenen och rör dig i rummet. Då kommer du naturligt att visa närvaro och engagera genom ditt kroppsspråk.

9

Interagera med publiken

Skapa engagemang genom att uppmuntra publiken till deltagande under din presen­tation. Lägg in interaktiva moment, ställ frågor löpande och be gärna om tankar och synpunkter.

10

Älska nervositeten

Bli kompis med fjärilarna i magen och an­vänd dem för att bli mer fokuserad. Om du är nervös så kan det bero på att du tyck­er att presentationen är viktig.