10 tips om lönsamt jämställdhetsarbete

Resume.se den 8 mars 2022

Vill du att din byrå ska bli ännu mer effektiv och lönsam? Särbehandling baserad på kön underminerar förtroendet kollegor emellan, skapar konflikter på arbetsplatsen och leder till ett slöseri med kompetens, skriver pr-byrån Westanders HR-chef och vd.

Könsfördelningen är ojämn på byråbranschens årsstämmor. När Resumé förra året gjorde en kartläggning av 82 byråer stod kvinnor för 18 procent av ägandet. På Westander äger tio kvinnor totalt 15 procent av företaget. Vilka problem skapar denna könsfördelning?

Att erbjuda kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en viktig effektivitets- och lönsamhetsfråga. Utmaningen är att vi människor i allmänhet tycker bättre om och särbehandlar personer som är lika oss själva. Som företag behöver vi aktivt motverka de risker som en ojämn könsfördelning bland ägarna kan medföra.

Här är tio tips om hur företaget kan arbeta för att säkerställa likabehandling oberoende av kön.

1. Prata positivt om likabehandling
Tala alltid om jämställdhet som något positivt. Likabehandling oberoende av kön ska vara något vi väljer för att skapa en god arbetsmiljö, inte något vi påtvingas av lagstiftningen.

2. Understryk företagets lönsamhet
Betona effektivitet och lönsamhet. Särbehandling baserad på kön underminerar förtroendet kollegor emellan, skapar konflikter på arbetsplatsen och leder till ett slöseri med kompetens.

3. Framhäv individens trygghet
Lyft även fram argument som talar direkt till den enskilda anställda. Målet är att alla anställda ska känna sig helt trygga med att de behandlas lika oberoende av kön.

4. Ta fram en handlingsplan
Upprätta en konkret handlingsplan för likabehandling oberoende av kön. Jämställdhetsplanen är företagsledningens främsta styrinstrument för att säkerställa likabehandling.

5. Mät för ökat fokus
Sätt ett fåtal konkreta mål och skapa fokus genom att kontinuerligt följa upp nyckeltalen. Motstå frestelsen att mäta brett och på så vis tappa fokus i jämställdhetsarbetet.

6. Motarbeta enkönat
Hitta effektiva metoder för att motverka enkönade arbetsgrupper. Annars går ni miste om den ökade trivsel, kreativitet och produktivitet som mixade grupper skapar.

7. Lär er främjartekniker
Avskaffa härskartekniker genom att höja ambitionsnivån och uppmuntra främjartekniker. Att hävda sig själv genom att förminska andra är destruktivt för alla inblandade.

8. Gör anonymiserade lönerankingar
Genomför anonymiserade rankingar baserade på mätbara lönekriterier. På så vis hjälper ni lönesättarna att säkerställa en rättvis relativlönestruktur.

9. Använd utvecklingssamtalen
Ställ jämställdhetsfrågor i utvecklingssamtalen och be om betygsättning av såväl företagets som medarbetarens egen likabehandling. Ifrågasätt en kollega som inte ger sitt eget ansvarstagande högsta betyg.

10. Uppdatera varje år
Involvera alla anställda i en årlig revidering av jämställdhetsplanen. Betona att vi är varandras arbetsmiljö och att alla måste ta ansvar fullt ut för att likabehandla oberoende av kön.

Vi är medvetna om att diskrimineringslagens krav på en jämställdhetsplan togs bort redan för fem år sedan. Samtidigt ser vi fortfarande vår egen jämställdhetsplan som ett effektivt styrinstrument i jämställdhetsarbetet.

Insikten om allas våra medvetna eller omedvetna fördomar är särskilt viktig på en arbetsplats som Westander, där den första linjens chefer är alla de kundansvariga kollegor som leder och fördelar det dagliga arbetet. Vi är varandras arbetsmiljö och vi är inte en arbetsplats fri från jämställdhetsutmaningar.

Ulrika Sandström, delägare och HR-chef
Patrik Westander, majoritetsägare och vd
Westander