2011 blev ännu ett förlorat år

Resume.se den 5 november 2012

Trots förra årets kraftiga högkonjunktur föll byråintäkten per anställd med fyra procent under 2011. Komms nya branschanalys är en tydlig signal om att kommunikationsbranschen måste upp ur pristräsket, skriver Veronica Norton och Patrik Westander på pr-byrån Westander.

Häromveckan presenterade Sveriges Kommunikationsbyråer sin årliga branschanalys. 2011 var på flera sätt ett mycket bra år, med god tillväxt såväl i svensk ekonomi som i byråbranschen. Sveriges BNP växte med 3,9 procent och kommunikationsbyråerna växte i genomsnitt med hela nio procent. Nog låter detta som ett år då branschen borde klara av att skapa utrymme för en ökad byråintäkt per anställd och höjda reallöner. Hur gick det då?

Den genomsnittliga byråintäkten per anställd under 2011 var 1 062 tkr. Detta är obegripligt nog en minskning med drygt fyra procent i fasta priser jämfört med 2010. Kanske speglar den fallande byråintäkten per anställd att högt kvalificerade konsulter har börjat välja bort kommunikationsbranschen till förmån för andra kunskapsbranscher? Det är oundvikligt över tid att en stagnerande byråintäkt per anställd leder till stagnerande löner och en utarmning av kompetens.

Reallönerna i Sverige har generellt ökat med cirka 45 procent sedan 1996, motsvarande en årlig reallöneökning med 2,4 procent. Under samma period har den genomsnittliga byråintäkten per anställd i kommunikationsbranschen varit helt oförändrad i fasta priser, vilket innebär att det inte har funnits något utrymme för en positiv reallöneutveckling. Den fallande byråintäkten per anställd under högkonjunkturåret 2011 är en tydlig signal om att branschen måste upp ur pristräsket.

Många företag i vår bransch saknar kollektivavtal, vilket innebär att det inte finns en avtalad rätt till lönehöjning. Byråledningarna har då ett extra stort ansvar för att höja timpriserna, sluta med gratisjobb i pitcher och ta avstånd från prisdumpning i offentliga upphandlingar. Genom ökad höglönekonkurrens om kompetenta och engagerade konsulter kan vi i högre grad börja konkurrera långsiktigt med kvalitet och nöjda uppdragsgivare.

Veronica Norton
Patrik Westander
Pr-byrån Westander