Bra medieträning manar till ansvarstagande

Resume.se den 7 juli 2022

Lögner och mörkläggning är inte att rekommendera i en kritisk intervju och det vet skickliga medietränare. Problemet är snarare de talespersoner som inte får eller tar sig tillfälle att öva, skriver pr-konsulterna Andreas Rolfer Wrangö och Julia Högberg på Westander.

Medietränare, sluta ”stöpa landets makthavare i en och samma förljugna form”, uppmanar Resumés chefredaktör. Yasmine Winberg har rätt i att lögner och mörkläggning inte är att rekommendera i en kritisk intervju och det vet skickliga medietränare.

En vanligt förekommande uppfattning om medieträning bygger på bilden av politikern som slingrar sig och undviker frågan. Det är dålig medieträning. Att inte svara på frågan är respektlöst mot läsaren, lyssnaren eller tittaren, det vill säga de personer på vilkas vägnar journalister ställer frågorna. Att inte svara på frågan är alltså en missad möjlighet för en talesperson att bygga förtroende hos sina viktiga målgrupper. Det gäller oavsett om frågan är kritiskt eller neutralt ställd.

I våra roller som pr-konsulter möter vi ofta talespersoner som behöver hjälp med att förbereda sig för kritiska intervjuer med journalister. Om vi skulle träna dem till att ljuga, mörklägga och komma med undanflykter skulle vi göra ett dåligt jobb. Ändå förekommer exempel som de Yasmine Winberg tar upp alltför ofta, där makthavare blånekar och slår ifrån sig. Varje gång vi ser det får vi lite ont i magen, både som medietränare och som medborgare. Winberg har rätt i att sådant riskerar att spä på politikerföraktet.

Det är inte ett svaghetstecken att erkänna att man har gjort fel. Genom att ställa sig upp och berätta vad som har gått fel och hur man tänker förhindra att det händer igen stärker man förtroendet. Det gör det lättare för människor att lita på annat man säger, dessutom ger det en möjlighet att berätta om de grundläggande värderingar som gör att man tar uppkomna brister på allvar. Att vara mänsklig är en tillgång i en intervjusituation – och även detta vet kunniga medietränare.

Hotet mot förtroendet för politiker och andra makthavare hävdar vi snarare är talespersoner som inte får eller tar sig tillfälle att öva. Det är svårt att stå framför en mikrofon, inte minst när frågorna är kritiska. Naturliga stressreaktioner slår till och det är lätt att bli otydlig eller hamna i försvarsställning. Reaktioner som riskerar att ställa sig i vägen för information som allmänheten i många fall vill ha och behöver.

Bra medieträning ska hjälpa makthavare att ta ansvar. Det tjänar hela samhällsdebatten på.

Andreas Rolfer Wrangö
Julia Högberg
Pr-konsulter, Westander