Därför bör företaget delta i samhällsdebatten

Borås Tidning den 13 november 2018

Ett par veckor efter riksdagsvalet skrev 41 företagsledare på DN Debatt och uppmanade politikerna att inte öppna för samarbete med Sverigedemokraterna. Argumentet var att ”inflytande för SD äventyrar viktiga värden för näringslivet”.

Att näringslivsrepresentanter numera skriver debattartiklar är helt i linje med resultatet från en Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Sju av tio svenskar, 70 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten.

När ett företag tar ställning i samhällsfrågor med en tydlig koppling till den egna verksamheten så välkomnas detta också av politikerna. Företaget kan med sin expertis bidra med information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag.

I en politiskt instabil tid spelar näringslivet en ännu viktigare roll för att vi ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Klimatförändringen och integrationen är exempel på utmaningar som vi inte kommer att kunna lösa utan den kompetens, innovationskraft och resursstyrka som finns i företagen.

Det finns dessutom fem goda affärsmässiga skäl för företaget att delta i debatten:

1. Bygger varumärket. Det finns inget bättre sätt för ett företag att stärka sitt varumärke än att delta i samhällsdebatten. Det har högre trovärdighet än betald annonsplats, är mer kostnadseffektivt och skapar mer förtroende. Att ta ställning externt uppmuntrar dessutom till ansvarstagande internt och minskar risken för förtroendekriser.

2. Stärker företagskulturen. Ett företag som deltar i debatten tvingas reflektera kring hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det stärker företagskulturen. Som anställda känner vi engagemang och stolthet när vi upplever oss som del av ett sammanhang.

3. Fördjupar kundrelationer. Engagerade och stolta medarbetare skapar ökad kundnytta och fördjupade kundrelationer. Som kunder betalar vi gärna mer till företag som kombinerar hög kvalitet med uttalade ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling.

4. Skapar nya affärsmöjligheter. Genom att delta i debatten kan företaget få nya perspektiv, höja sin kompetens och knyta värdefulla externa kontakter. Stora samhällsutmaningar, som klimatförändringen och integrationen, innebär också nya affärsmöjligheter.

5. Blir en mer attraktiv arbetsgivare. Ett företag som tydliggör sitt samhällsengagemang genom att delta i debatten upplevs av många som en mer sympatisk arbetsgivare. Företaget kan enklare rekrytera rätt personer och behåller medarbetarna längre.

Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor. Företagsledare, politiker och alla vi andra har ett gemensamt intresse av att samhället utvecklas till det bättre.

Johanna Look, byråchef
Patrik Westander, vd
Westander

Debattartiklar 2018

Visa fler