Etiken mår bra av öppenhet

Resumé den 30 mars 2006

Centerpartiets Per Ankersjö ställer i Resumé tre frågor mot bakgrund av pr-byrån Westanders samarbete med Stockholmspartiet för fortsatta trängselavgifter.

1. Är det okej att sno en idé? Ankersjö syftar på lanseringen på DN Debatt av ett ”borgerligt nätverk för trängselavgifter”, något centern ska ha lanserat i tidningen Stockholm City redan 2004. Om det gäller en idé som har presenterats i en debattartikel så svarar jag generellt ja, även om jag inte vill kommentera det specifika fallet och på så vis recensera en uppdragsgivares arbete. ”Kopiera konkurrenternas metoder, men gör det bättre” är ett av de allra effektivaste tipsen ur Westanders pr-handbok.

2. Varför ljuger ni [dvs Westander], alternativt ger råd till er uppdragsgivare att ljuga? Påståendet i frågan är helt grundlöst och logiken är dessutom oklar för mig. Ankersjö syftar på att nätverket Borgerligt Ja i artikeln på DN Debatt inte nämnde centerns engagemang för trängselavgifterna. Jag gläds personligen åt att också centern deltar i detta angelägna arbete, men hänvisar diskussionen om debattartikelns innehåll till undertecknarna.

3. Hur många stolar får man sitta på som pr-konsult hos Westander? Här riktar Ankersjö udden mot att min kollega Mattias Goldmann också på fritiden opinionsbildar för trängselavgifterna, som ”aktivt engagerad i organisationen Gröna bilister”. Jag tycker att det är mycket positivt att våra anställda är engagerade i olika organisationer och partier, och jag är övertygad om att Westanders öppna redovisning av våra lobbyinguppdrag gör det enklare att hålla isär rollerna.

Ankersjö har en poäng i att det är alltför sällan som pr-branschens arbetsmetoder granskas. Jag vill dock påstå att denna brist på granskning knappast gäller uppstickarbyrån Westander. Enbart under det senaste kvartalet har Resumé kunnat ”avslöja” att Westander ”förvanskade miljöstatistik” (januari), ”försöker vilseleda medierna” med ”felaktigt ställda frågor” från Sifo (februari) och ”brutit mot Precis regler” (mars). Inget av påståendena är korrekt, men Westanders genmälen finns tyvärr bara att läsa på vår egen webbplats.

Resumés kritiska artiklar om Westander leder tankarna till den omdiskuterade Timbroboken Avlatsindustrin, som argumenterar för att företagens uppgift är att tjäna pengar – inte att ägna sig åt socialt ansvarstagande. Ett kapitel i boken är fyllt med avskräckande exempel på hur företag hängts ut i media, eftersom åtaganden om socialt ansvarstagande och egna etiska regler uppmuntrat medierna att granska brott mot dessa principer.

För Westanders del är bokens rekommendation ändå inte ett alternativ. Vi vill bidra till att fler blir aktiva samhällsaktörer. Vårt ideal är ”den demokratiske lobbyisten”, som vill främja demokratin genom att bidra till en öppen och tydlig politisk process. Sedan får vi leva med att våra egna öppenhetskrav, i kombination med medielogiken, leder till en tuffare granskning av Westanders etik än vad som gäller för våra större och mer hemlighetsfulla konkurrenter.

Patrik Westander, vd Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006