Fem tips inför lågkonjunkturen

Resumé den 9 oktober 2008

Nu är lågkonjunkturen här. Och uthållighet är tyvärr inte kommunikationsbranschens bästa gren. Om fler byråer tänker långsiktigt så gynnar det alla parter, inte minst anställda och kunder. Därför delar vi gärna med oss av fem praktiska tips till våra konkurrenter.

I förra veckan presenterades en undersökning bland Reklamförbundets medlemmar som överraskande visade att hela fem av tio byråer tror på en oförändrad eller bättre konjunktur i kommunikationsbranschen det närmaste halvåret. Reklamförbundets vd kanske kan fungera som väckarklocka: ”Förra gången försvann trettio byråer. Samma sak kan hända igen”, säger Pia Grahn Brikell i senaste numret av Resumé.

Ingen vet om det denna gång blir en djup lågkonjunktur som åren 1991-1993 efter den svenska finanskrisen, eller en mildare variant som åren 2001-2003 efter IT-kraschen. Det vi vet är att finanskrisen är global och att kommunikationsbranschen är mycket konjunkturkänslig.

Pr-byrån Westander startades hösten 2000 – ett halvår efter att börsens IT-bubbla spruckit – och var en liten och ekonomiskt känslig byrå under den förra lågkonjunkturen. De här fem praktiska tipsen, som fungerade bra för oss under det stålbadet, delar vi gärna med oss av inför den nu kommande lågkonjunkturen.

1. Satsa på personalen. Under lågkonjunkturen finns det mer tid över för internutbildning och ett större behov av gemensamma aktiviteter för att hålla ihop organisationen. Välj bort den exklusiva kursen och påkostade konferensresan, men signalera långsiktighet genom att satsa på personalen. Och dra inte in på vare sig massagen eller den symboliska fruktkorgen!

2. Inför kollektiv bonus. När företagets samlade beläggning minskar, så ökar den enskilda medarbetarens incitament att säkerställa sin fakturering genom att hålla de ”egna” uppdragen tätt till bröstet. På Westander införde vi tidigt ett kollektivt bonussystem – lika för alla – kopplat till resultatet. Det uppmuntrar till lagarbete, skapar lönsamhetsfokus och sänder positiva signaler för tiden efter lågkonjunkturen.

3. Redovisa resultaten. När konkurrenter går i konkurs och branschkollegor får sparken, så ökar oron och behovet av en kontinuerlig ekonomisk resultatredovisning – oberoende av hur resultaten ser ut. På Westander kör vi med öppna kort och presenterar beläggningen veckovis och resultatet månadsvis. Kvartalsresultatet redovisar vi externt via ett pressmeddelande.

4. Profilera byrån. Byråns egen varumärkesprofilering blir ofta eftersatt under en högkonjunktur. Involvera de medarbetare som nu har mer tid över och ta fram en handlingsplan för publicitet, med bland annat syfte, målgrupper, budskap och möjliga nyheter. Westanders egen publicitet ska exempelvis underlätta fortsatt expansion, genom rekrytering av kompetenta och engagerade pr-konsulter.

5. Välj arbetsglädje. I en lågkonjunktur är det frestande att kortsiktigt utvidga byråns tjänsteutbud gentemot existerande kunder och åta sig uppdrag som de anställda inte behärskar fullt ut. Eller kanske ta kontroversiella nya uppdrag. På Westander åtar vi oss enbart de uppdrag som vi både vet att vi är bra på och som vi själva sympatiserar med. Det säkerställer vår arbetsglädje och garanterar den långsiktiga kundnyttan.

Lågkonjunkturer är inte en tid för panikåtgärder, utan för långsiktigt kostnadseffektiva investeringar. Den långsiktigt tänkande byrån går stärkt ur den kommande lågkonjunkturen och ligger i startgroparna när konjunkturen vänder upp igen.

Henrik Westander
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2008