Gratisjobbandet är en skam för pr-branschen

Dagens Media den 16 december 2015

Oavlönat provarbete är både oseriöst arbetsgivarskap och uselt affärsmannaskap. Pr-byråer som värdesätter all arbetstid kommer att vara mindre villiga att gratisjobba i pitcher och prisdumpa i offentliga upphandlingar, enligt Camilla Björkman och Patrik Westander.

Det är en skam för hela pr-branschen att många unga jobbar gratis på pr-byråer efter examen. Dagens Nyheter skrev häromveckan (4/12) om hur unga akademiker arbetar gratis för att få in en fot på arbetsmarknaden: ”Allra flest gratisjobbare fanns inte oväntat bland informatörer, kommunikatörer och pr-byråanställda, vars arbetsmarknad är stenhård.”

Vi som arbetar på en pr-byrå kan vara stolta över att jobba i en attraktiv bransch. Samtidigt är det bedrövligt hur vanligt det tydligen är med oseriösa arbetsgivare som ”erbjuder” oavlönat provarbete. ”Helt orimligt!”, kommenterar fackförbundet Juseks ordförande Sofia Larsen i ett pressmeddelande. ”Universiteten och högskolorna har ett viktigt uppdrag att hjälpa studenter att få arbetslivskontakter. Det ska inte ske genom gratisarbete.”

Gratisjobbandet möjliggörs av pr-branschens avsaknad av kollektivavtal. Eftersom Sverige inte har några lagstiftade minimilöner är oavlönat provarbete inte olagligt. Kollektivavtalen är därmed arbetsmarknadens enda garanti mot gratisjobb.

Enligt fackförbundet Unionen saknar nio av tio reklam- och pr-byråer kollektivavtal. Vi på Westander redovisar på vår hemsida elva pr-byråer som omfattas av kollektivavtal: Agenda PR, Arena Opinion, Edelman Deportivo, Grayling, Greenhill Relations, Hegeli Public Affairs, Nav PR, Publik, Reformklubben, Rådhusgruppen City och Westander.

På arbetsmarknaden i övrigt råder det diametralt motsatta förhållandet. Nio av tio yrkesarbetande svenskar omfattas av kollektivavtal och får därmed den allt viktigare tjänstepensionen. Att gratis provjobb överhuvudtaget kan förekomma i pr-branschen är ytterligare ett gott skäl för fler pr-byråer att teckna kollektivavtal för sina anställda.

Oavlönat provarbete är både oseriöst arbetsgivarskap och uselt affärsmannaskap. Byråer som värdesätter all arbetstid kommer att vara mindre villiga att gratisjobba i pitcher och prisdumpa i offentliga upphandlingar. Det är bra för de anställda, för kunderna och för hela pr-branschen.

Camilla Björkman
Patrik Westander
Westander