Javisst är ambulansjägarna här!

Dagens Media Online den 15 maj 2003

Javisst finns det ”ambulansjägare” i pr-branschen! Men vi uppfattar inte alls oss själva som Rebecka Lindbergs ”skrupelfria, mänskliga rovdjur” som vill ”suga ut eventuella kvarvarande tillgångar ur företagen”. Som selektiva ”ambulansjägare” med ett eget engagemang i sakfrågorna söker vi medvetet upp företag och organisationer med behov av pr-hjälp. Och det egna engagemanget är lönsamt!

Rebecka Lindberg målar upp en dyster bild av en pr-bransch som förra året krympte med tio procent. Westanders byråintäkt ökade tvärtom med 63 procent, eller två miljoner kronor, under förra året. Hittills i år har Westanders vinstmarginal varit drygt 30 procent – mycket i kraft av medarbetarnas egna engagemang i sakfrågor som arbetskraftsinvandring, elmarknadskonkurrens och internationellt bistånd.

Westanders vision är att bidra till att fler företag och organisationer blir aktiva samhällsaktörer. Vi tycker att det är viktigt, sett ur såväl kommersiell som demokratisk synvinkel, att fler får tillgång till pr-branschens kunskap om hur bland annat mediernas nyhetsvärdering och de politiska processerna fungerar. Då duger det inte att sitta och vänta på anbudsförfrågningar från potentiella uppdragsgivare, som på egen hand nått insikt om potentialen i proaktiva medierelationer och/eller lobbying.

Som vd på Westander uppmuntrar jag konsulterna att aktivt söka upp engagerande uppdrag, med ett innehåll som vi som pr-byrå kan ställa oss bakom. Emellanåt kan infallsvinkeln vara mediala eller politiska risker, men betydligt oftare handlar det om att uppmärksamma företag och organisationer på de möjligheter som ett proaktivt agerande gentemot journalister och/eller politiska beslutsfattare erbjuder.

Ibland kan konsultens personliga engagemang i frågan missuppfattas – framför allt i en första kontakt med en potentiell uppdragsgivare – som en överdrivet nitisk införsäljning från vår sida. Därför måste vi vara mycket tydliga i denna första kontakt, vilket vi inte alltid lyckats med. Men många, bland annat våra kunder, vet att vi enbart åtar oss uppdrag som vi själva sympatiserar med och uppskattar att vi känner ett engagemang i de frågor vi driver. För en expansiv pr-byrå som vår finns det dessutom inget effektivare sätt att attrahera kompetenta och engagerade framtida medarbetare.

Jag är därför övertygad om att pr-branschföreningen har gått in i en återvändsgränd när man i sina nya normer varnar för ”överdriven identifikation med uppdragsgivaren”, skriver att pr-byråer ”har i regel inget eget intresse i de frågor som de driver för uppdragsgivares räkning” och menar att pr-byråer ”arbetar med påverkan i saker som primärt inte rör oss som företag”. Vi på Westander anser tvärtom att det är varje företags självklara ansvar att aktivt reflektera över konsekvenserna av den egna verksamheten. Exempelvis måste den pr-byrå som lobbar för fri alkoholförsäljning i livsmedelsbutiker kunna ställas till svars för innehållet i budskapet och konsekvenserna av dess genomslag.

En annan sak som skiljer Westander från pr-branschföreningen är de krav vi ställer på öppen lobbying. ”Även branschföreningen Precis förordar öppenhet”, skriver Lindberg mot slutet av sin ledare. Det är ju lätt att förorda saker och ting, men det viktiga är att pr-branschföreningen anser att det ska vara fritt fram för en pr-byrå att fungera som rådgivare till företag och organisationer som vill påverka politiska beslut i hemlighet. På Westander tar vi inga sådana uppdrag och samtliga våra pågående lobbyinguppdrag redovisas på vår sajt.

Avslutningsvis noterar jag att Rebecka Lindberg ser det som en risk, ja till och med en paradox, att det finns pr-byråer som ”försöker skapa publicitet kring den egna byrån”. Vi på Westander vill leva som vi lär och är själva en aktiv samhällsaktör. Den som sticker ut hakan i debatten riskerar förstås att få ta emot smällar. Men risken är vår och den tar vi gärna.

Patrik Westander
vd Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2003