”Men svara då, Bylund”

Dagens Media den 15 april 2004

Anders Bylund, vd på Burson-Marsteller, besvarar i Dagens Media nummer 5/2004 en debattartikel som aldrig skrivits. I konstruerad polemik med Westander beskriver Bylund det som ett avslöjande att ”även Westander Publicitet & Påverkan har en gräns för sin öppenhet”. Något annat har vi heller aldrig påstått.

Bylund blandar ihop korten och pratar om befogad konfidentiell information kring exempelvis företagsuppköp, när vi vill diskutera pr-branschens ansvar för att inte mörka lobbyinguppdrag. Han förfaller till tricket att pådyvla oss uppfattningar som han vet att vi inte har.

Vi har skickat två e-postbrev till Bylund, som han inte har besvarat. I det första beskriver vi Westanders öppenhetskrav avseende lobbyinguppdrag. Vi menar att det är en demokratisk angelägenhet att pr-konsulter som jobbar med lobbying, dvs påverkan av politiska beslut, är öppna med uppdraget och uppdragsgivaren. Vi har formulerat vårt ställningstagande så här:

”Som lobbyister ska vi inte medverka till att bilda opinion och påverka beslut i hemlighet, utan tvärtom verka aktivt för att berörda parter – såväl politiska beslutsfattare som media och allmänheten – får veta vem eller vilka som står bakom varje lobbyingkampanj vi driver.” Detta övergripande ställningstagande har lett till tre konkreta förhållningsregler, som den intresserade kan läsa mer om på vår webbplats www.westander.se.

Men Bylund vill inte diskutera öppenhet kring lobbyinguppdrag. I det andra e-postbrevet ställer vi en rak fråga till honom: ”I flera andra länder redovisar Burson-Marsteller öppet sina lobbyinguppdrag, eftersom lagstiftaren kräver det. Varför inte föregå med gott exempel och göra detsamma i Sverige?”

Nu har Bylund chansen att besvara vår fråga offentligt.

Mattias Goldmann, projektledare
Patrik Westander, vd
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2004