Mörkning slår mot hela branschen

Dagens Media den 3 mars 2004

”Skandaler blir guld för pr-konsulter”, skriver Svenska Dagbladet (26 februari). Prime och Burson-Marsteller föreläser som aldrig förr om etik i näringslivet. Primes Carl-Fredrik Sammeli ”sticker inte under stol med att företagsskandaler gynnat pr-branschen”.

Men etik handlar om öppenhet. Sammeli på Prime och Bylund på Burson-Marsteller berättar att de arbetar mycket med näringslivets etik. Men de redovisar inte vilka kunder de har. Hur ska omvärlden då kunna värdera om byråernas inriktning stämmer överens med den egna etiken? Hur trovärdig är den som predikar etik men saknar en etisk dimension i det egna arbetet?

På Westander redovisar vi öppet alla pågående lobbyuppdrag. Att andra pr-byråer mörkar sina uppdragsgivare är möjligen kortsiktigt gynnsamt för oss. Men hela pr-branschen drabbas av Sammelis och Bylunds ljusskygga agerande.

Mattias Goldmann
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2004