Möt högkonjunkturen med vinstdelning och vinsttak

Resumé den 28 januari 2010

Resumé granskade i förra veckans tidning kommunikationsbranschens låga kreditbetyg och svaga lönsamhet. En kartläggning utförd av kreditupplysningsföretaget UC visade att nära hälften av Sveriges Kommunikationsbyråers medlemsföretag inte klarar grundläggande ekonomiska krav. Det är olyckligt ur många perspektiv, inte bara aktieägarnas. En byrå med god ekonomi blir lättare en långsiktig samarbetspartner för uppdragsgivarna och en stabil arbetsgivare för de anställda.

När konjunkturen nu har vänt och högkonjunkturen står för dörren kommer förhoppningsvis fler byråer satsa på att bygga en solid ekonomisk grund. Ett problem i sammanhanget är dock att många byråer verkar uppfatta företagets ekonomiska relationer till uppdragsgivare och anställda som statiska relationer, där den enes vinst är den andres förlust. Det tror vi inte att man kan göra i ett långsiktigt framgångsrikt kunskapsföretag.

På pr-byrån Westander ägnar vi oss inte åt ”kamp om kakan” i ett upplevt nollsummespel. Därför hjälper vi uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens och samarbetar gärna med reklambyråer för uppdragsgivarnas bästa. Därför vinstdelar vi också med våra anställda.

Westander var en liten nystartad byrå när vi 2002 införde en vinstdelning omfattande 40 procent av rörelseresultatet. De positiva dynamiska effekterna av vinstdelningsbeslutet – framför allt lönsamhetsfokus och samarbete – har varit av avgörande betydelse för våra framgångar.

Med en kollektiv bonus ökar de anställdas intresse av att lönsamheten är god. Möjligen kan vissa byråägare skrämmas av att också en liten/medelstor byrå som Westander sedan 2002 använt totalt 15 miljoner av företagets vinstmedel till bonusar, men vi har också varje år varit ett lönsamt företag. Enligt UC:s senaste pr-branschanalys finns det bara sex svenska pr-byråer som har större eget kapital än Westander.

I konsultverksamhet finns ofta risken att den enskilda medarbetaren säkerställer sin personliga fakturering genom att hålla de ”egna” uppdragen tätt till bröstet. Konsekvensen blir utebliven gruppdynamik, svag kompetensutveckling, lägre trivsel och att företagets bästa tillgängliga kompetens inte utnyttjas för varje arbetsmoment, vilket begränsar kundnyttan. Westanders vinstdelning är en stabiliserande motkraft som uppmuntrar till samarbete.

Från och med förra året vidareutvecklade vi Westanders vinstdelningsprogram. All vinst utöver lönsamhetsmålet går numera till den kollektiva bonusen – lika för alla. Lönsamhetsmålet motsvarar en vinst på cirka 200 000 kronor per anställd. Syftet med vinsttaket är att underlätta rekrytering och minska personalomsättningen i den kommande högkonjunkturen. Det leder till en långsiktig vinstmaximering.

Vi upplevde en dynamisk effekt av vinsttaket redan det första året. Mitt uppe i efterkrigstidens värsta lågkonjunktur hade vi under 2009 en vinstmarginal på 25 procent och kunde dela ut den näst högsta årsbonusen sedan vinstdelningsprogrammet startade 2002. Den medarbetare som jobbat på Westander sedan starten har därmed fått cirka 900 000 kronor i bonus. Det har rimligen bidragit till vår relativa stabilitet i en bransch präglad av hög personalomsättning.

Alla tjänar på vinstdelning. Det vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt. Fler byråer borde överväga att möta den kommande högkonjunkturen med vinstdelning och vinsttak.

Henrik Westander
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2010

Visa fler