Normkommittén glömmer etiken

Resumé den 4 oktober 2001

Det är glädjande att pr-branschföreningen bryter sin tystnad i etikdebatten. Representanter för Precis normkommitté replikerar den 13 september på vår debattartikel ”Medierna måste granska lobbyisterna”.

Deras resonemang är dock obegripliga: Varför i hela världen vore det fel av kyrkan att välja bort en pr-byrå som hjälper ett företag att öka försäljningen av alkohol, bara för att kyrkan själv köper nattvardsvin? Och varför vore det exempelvis fel att välja bort en pr-byrå som hjälper Saab att sälja JAS till Sydafrika, en affär som skapat stor upprördhet inom kyrkan?

Det är också märkligt att en normkommitté ägnar en hel debattartikel åt att raljera över andras etiska ställningstaganden, i det här fallet Westanders och Svenska kyrkans, utan att på något vis redogöra för de egna etiska normerna. Varför ägnar normkommittén inte en rad åt huvudpoängen i vår artikel, nämligen kritiken av den lobbying som bedrivs i det fördolda?

Två konkreta frågor om öppenhet: Anta att en journalist ringer till en pr-byrå och ställer frågan ”lobbar ni med fråga x för företag y?”. Anser normkommittén att det då är acceptabelt att pr-byrån hänvisar till konfidentialitet och vägrar att besvara frågan? Anser den att det vore fel av en kund att välja bort de pr-byråer som inte öppet vill berätta vilka uppdrag de utför?

Precis normkommitté önskar en dialog med Svenska kyrkan om hur en upphandlingspolicy kan utformas som ”bejakar de goda värden kyrkan kämpar för”. Kanske borde normkommittén inta en mer ödmjuk hållning och i stället öppna för en diskussion kring en förnyad etisk policy för pr-branschen?

Patrik Westander
Henrik Westander
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2001