Öppna dörrarna till regeringens pressträffar!

Resumé den 12 april 2006

Pressträffarna på Rosenbad är ofta enda tillfället då regeringen muntligen redogör för ny lagstiftning och andra regeringsutspel. Berörda intresseorganisationer borde därför självklart ha tillträde till pressträffarna. Om regeringen är orolig för att de ska störa ordningen kan organisationerna sitta längst bak utan rätt att ställa frågor.

På riksdagspartiernas pressträffar är det vanligt med deltagande från långt fler än traditionella journalister. Hit kommer intresseorganisationen för att bevaka vad som sägs i deras hjärtefråga, andra partiers tjänstemän som vill höra vad samarbets- eller oppositionspartiet säger och skribenten för någon nättjänst i gränslandet mellan journalistik och pr. Vår samlade riksdagserfarenhet är att detta inte är något problem – tvärtom!

Att ge organisationer samma tillträde som journalister överbryggar ett informationsglapp, tar bort ett onödigt filter och avvärjer en risk för misstro – kommunikationen kan inte skräddarsys för en enskild organisation. Vi har aldrig upplevt att möjligheten missbrukats.

På regeringsnivå är situationen en annan. Endast personer med presslegitimation är välkomna på pressträffarna. Regeringen är dock inte konsekvent, ibland medverkar organisationer trots allt. Principen tycks inte heller pappersfäst – men den finns där och blockerar viktig informationsinhämtning.

Vi gissar att intresseorganisationernas bild är entydig; vad ministern säger på pressträffen är ett viktigt komplement till lagförslaget som läggs fram. För organisationsvärlden vore det mycket värdefullt att få sitta med, med gaffatejp över munnen om det behövs.

Flertalet av regeringens pressträffar sänds varken på tv, radio eller webben. Därför är tillträde dit enda möjligheten att få direkt, komplett och ofiltrerad information. Pressträffarna är i allmänhet inte särskilt välbesökta – Rosenbads lokaler rymmer representanter från berörda organisationer.

Vad är då syftet med att begära presslegitimation? Legitimationen garanterar inte att personen är aktiv journalist och tänker skriva journalistiskt. Att inte ha presslegitimation betyder inte att man inte är journalist – i många nya medier skriver personer som inte är med i Journalistförbundet. Inte heller är presslegitimationen en garanti för gott uppförande eller säkerhet – statsministern har livvakt även då enbart pressen har tillträde.

Att begära presslegitimation är ungefär lika relevant som kavajtvång, men har allvarligare konsekvenser. Öppenheten och demokratin blir lidande av att berörda intresseorganisationer utestängs. Det är hög tid för regeringens informationsansvariga att ge organisationer tillträde till Rosenbads pressträffar.

Så länge regeringsmakten innehas av socialdemokraterna klingar eventuella motargument falskt. Just socialdemokraterna skickar nämligen – särskilt i valtider – flitigt åhörare till andra partiers presskonferenser. De brukar alltid välkomnas.

Mattias Goldmann
Birger Östberg
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006