Partiledare, lär av näringslivet!

Aftonbladet den 12 september 2018

Partiledarnas utmaning liknar den som chefer i näringslivet dagligen brottas med, skriver Birger Lycken, ledarskapskonsult på pr-byrån Westander.

Valresultatet innebär att ledarna för riksdagspartierna nu står inför en förhandlingsutmaning som saknar motstycke i svensk politisk historia. Ett misslyckande riskerar att bli kostsamt i form av minskat förtroende för demokratin.

Utmaningen ligger i att bryta invanda tankemönster. Partierna har bedrivit en lång valrörelse med intränade budskap, och har även dessförinnan i många år trampat upp välbekanta stigar i det politiska landskapet.

Partiledarnas utmaning liknar den som chefer i näringslivet dagligen brottas med – behovet av förändring och innovationer: Hur kan vi få fram nya idéer och arbeta på nya sätt? Hur kan vi undvika att fastna i invanda tankemönster? Dessa frågor blir allt viktigare i takt med att omvärlden förändras allt snabbare.

Inför regeringsförhandlingarna bör politiken därför lära av näringslivet. Här kommer fem tips till alla partiledare som vill vara med och ta ansvar:

1. Värna kärnan.
En tydlig värdegrund och orubbliga långsiktiga strategival gör det lättare – inte svårare – att vara förändringsorienterad. Trygghet ger mod att förnya. Partiledarna behöver vara glasklara om sina partiers existensberättigande och mest grundläggande värderingar. Var beredd att kompromissa med allt annat, men inte med kärnan. Exempelvis borde alla människors lika värde rimligen tillhöra denna kärna för sju av riksdagens åtta partier.

2. Samarbeta och involvera.
Det är i mötet mellan olika utgångspunkter som nya idéer kan födas. Därför behöver partiledarna omge sig med medarbetare med olika bakgrunder och perspektiv. Och varje möte med andra partier bör ses som en möjlighet till nya idéer, snarare än som en dragkamp mellan färdiga positioner. För att få fram en riktigt bra idé behövs det dessutom många idéer på vägen. Bjud in partistyrelse, riksdagsledamöter och andra att komma med förslag och inspel.

3. Konflikthantera klokt.
Samarbete bygger på förtroende och tillit, men risken är uppenbar att konflikter ställer sig i vägen. Partiledarna bör ta fasta på insikterna om god återkoppling i arbetslivet: Slösa med uppskattning och ge beröm minst fem gånger oftare än du kritiserar någon. När konflikter ändå seglar upp är det viktigt att fokusera på behoven – hos sig själv och den andra – i stället för att argumentera för eller mot olika förslag.

4. Var öppen för det nya.
Partiledarna behöver se positivt på situationen – som en spännande möjlighet att vara med och skapa något helt nytt i den svenska politiken. Vi trivs som bäst på jobbet när vi ställs inför svårigheter som utmanar oss, förutsatt att vi har en rimlig chans att klara utmaningen. Hjärnan har också lättare att skapa nya idéer om vi tränar, sköter vår sömn och omger oss med positiva människor.

5. Våga misslyckas.
Att pröva nya saker är riskfyllt, och det är inte säkert att det slutar i succé. Men efter valet finns det ingen annan väg för partiledarna. Att göra som vi brukar göra fungerar inte. Inom näringslivet vet vi att bra arbetsplatser har ett klimat som tillåter misslyckanden. Då kommer de anställda våga göra saker annorlunda och lära av sina misstag. På samma sätt bör partiledarna skapa en tillåtande kultur i sina partier och i det politiska landskapet.

Det där sista kan låta naivt i ett sammanhang där vi är vana vid att varje misstag brukar utnyttjas maximalt av motståndaren. Men jag tror inte att demokratin har råd med mindre.

Birger Lycken
Ledarskapskonsult på pr-byrån Westander

Debattartiklar 2018

Visa fler