Precis saknar etik!

Finanstidningen den 9 januari 2002

Pr-bolagens branschförening lovar noll om öppenhet, replikerar bröderna Westander.

I Finanstidningen den 6 december efterlyste vi en saklig debatt om dold lobbying. Precis respons har präglats av personangrepp och insinuationer.

Vi har naturligtvis aldrig förespråkat att en pr-byrå ska redovisa varje enskild kontakt. Däremot har vi konsekvent sagt att en pr-byrå alltid ska vara redo att öppet redovisa vilka lobbyingkampanjer som pågår och att man som lobbyist alltid ska berätta för dem som kontaktas och ska påverkas vem man representerar och vilket syfte kampanjen har.

”Pr-branschen ska aldrig sätta upp andra regler om vad som är etiskt och moraliskt acceptabelt än de lagar som riksdagen stiftar”, skrev Precis i en första replik den 18 december. Det skulle betyda att det var fritt fram att ljuga om vem man företräder i en lobbyingkampanj. Den 5 januari har Precis normkommitté blivit något mer nyanserad – ”populistiskt ynkryggad”, enligt dess språkbruk. Nu vill den skriva in i de nya branschnormerna att ”pr-byråer aldrig ska vilseleda kring vem eller vilka de företräder”.

Notera ordvalet noga: ”aldrig vilseleda”. I en debatt som sägs handla om öppen lobbying utlovar normkommittén noll och ingenting avseende öppenhet. Etiken kommer tydligen att inskränka sig till att medlemsföretagen inte ska ljuga om vem som är uppdragsgivaren. Tyvärr, Precis, er etik duger inte!

Patrik Westander
Henrik Westander

Debattartiklar 2002