”Stora marknadsmöjligheter för pr-branschen”

Dagensmedia.se den 16 februari 2018

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter? Då kan du med fördel bli pr-konsult. En växande svensk pr-bransch kan bidra till att fler företag deltar i samhällsdebatten, skriver Patrik Westander som svar på Simon Strands debattartikel.

”Om pr-branschen krymper får de som är kvar mer meningsfulla uppgifter”, skriver Simon Strand, pr-konsult och grundare av 500. Därför tycker han det vore bra om ”förmodligen ett par tusen” pr-konsulter kunde reduceras till ”max 200 pr-konsulter i Sverige”. Varför denna djupa pessimism om pr-branschens framtid och möjligheten att skaffa meningsfulla arbetsuppgifter?

Sju av tio svenskar, 70 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten, enligt en Sifoundersökning beställd av Westander. Bara 18 procent av svenskarna är positiva till reklam, enligt en Novusundersökning beställd av Sveriges Annonsörer. Pr handlar om att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme och resultaten visar på stora marknadsmöjligheter för pr-branschen.

I Westanders samarbeten ställer vi ofta frågor om företagets syfte och existensberättigande. Vi pratar om hur uppdragsgivaren kan stärka varumärket genom att ta ställning i samhällsfrågor. Vi vet av erfarenhet att företag som deltar i debatten också blir mer samhällsengagerade. När ett företag börjar arbeta systematiskt och långsiktigt med pr händer i allmänhet två saker.

För det första vinstmaximerar företaget mer långsiktigt. Ett företag som deltar i samhällsdebatten tvingas reflektera kring hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling. Företaget bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare. Det engagerade företaget har inte fokus på nästa kvartalsresultat utan maximerar vinsten långsiktigt.

För det andra blir samhället lite bättre. Ett företag som deltar i samhällsdebatten bidrar inte bara med sin expertis till att sprida information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag. Företag består av människor, som när de deltar i debatten inte kan undgå att bli engagerade. Samhällsengagerade människor tänker långsiktigt, får ökad kunskap och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.

Klimatförändringen och integrationen är exempel på utmaningar som inte kommer att finna sin lösning utan all den kompetens, innovationskraft och resursstyrka som finns i företagen. Kompetenta och engagerade pr-konsulter har mycket goda möjligheter att bidra.

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter? Då kan du med fördel bli pr-konsult. En växande svensk pr-bransch kan bidra till att fler företag deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor.

Patrik Westander, vd pr-byrån Westander

Debattartiklar 2018

Visa fler