Tio tips till vardagslobbyister som vill påverka politiska beslut

Sundsvalls Tidning den 8 december 2010

Dagens Nyheter avslöjade nyligen att nästan hälften av de svenska riksdagsledamöterna i år har skrivit under en motion där innehållet helt eller delvis har kopierats. Det trista budskapet till DN:s läsare: Många riksdagspolitiker låter sig styras av utomstående när de försöker driva igenom förslag.

Pr-byrån Westanders budskap är mer hoppfullt för demokratin: Det är enkelt att påverka politiska beslut – alla kan göra det. Politikernas beslutsunderlag blir bättre ju fler som lobbar. Dessutom är det inte alls nödvändigt att anlita professionella lobbyister för att komma i kontakt med våra politiska beslutsfattare.

I vissa avseenden är det förstås lättare för resursstarka företag och organisationer att göra sina röster hörda, men ibland kan de också avfärdas som särintressen. De allra flesta av våra folkvalda lyssnar däremot lyhört på väljarna. Några engagerade telefonsamtal i samma fråga från olika berörda medborgare kan snabbt få stort genomslag.

På Westander vill vi dela med oss av våra kunskaper och arbetsmetoder till så många som möjligt. Vi har därför samlat våra bästa tips i en pr-handbok som kan laddas ner eller beställas utan kostnad. Den professionella lobbyistens arbetsmetoder kan kokas ner till följande 10 tips till vardagslobbyister:

1. Gör hemläxan. Undersök vad olika partier och politiker tycker i frågan och vilka som är deras argument.

2. Lyft fram allmänintresset. Använd argument som visar på frågans allmänintresse.

3. Bli löftesleverantör. Utgå från löften som partierna redan har gett och visa hur din fråga kan bidra till att uppfylla dessa.

4. Ta fram ett konkret förslag. Överlåt inte åt politikerna att lösa ditt problem.

5. Lyft luren. Ta direktkontakt och presentera ditt förslag.

6. Gå tjänstemannavägen. Ansvariga politiker kommer och går, men flertalet tjänstemän består och har ofta stort inflytande.

7. Kontakta media. Presentera ditt förslag på ett nyhetsmässigt sätt.

8. Skriv en insändare. En kort insändare har stor chans att bli publicerad och läses av många.

9. Samarbeta oväntat. Bygg allianser som motiverar ert gemensamma förslag från olika utgångspunkter.

10. Gör en webbkampanj. Skapa en hemsida och starta en grupp på Facebook.

Att skriva utkast till riksdagsmotioner, som Dagens Nyheter rapporterar om, är också ett bra lobbyingtips. Med en minoritetsregering har riksdagens makt ökat och därmed också motionernas roll. Kontakta partiernas ansvariga representanter i relevant utskott och erbjud dig att skriva utkast till motioner. Även om motioner nästan alltid avslås, leder de till utskottsbehandling och debatt.

Problemet är inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar. Riksdagen bör därför ta initiativ till en gratis utbildning i politisk påverkan. Och medierna borde börja folkbilda kring de professionella lobbyisternas metoder hur man ska agera för att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

På så vis främjas demokratin: Goda argument och ett stort engagemang förblir viktigare än en tjock plånbok!

Birger Östberg
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2010

Visa fler