”Var är debatten om tjänstepensionerna?”

Resume.se den 25 november 2014

Många av byråbranschens anställda riskerar att bli fattigpensionärer, med mindre än halva lönen i allmän pension. Var är branschdebatten om tjänstepensionerna, undrar Johanna Look och Patrik Westander på pr-byrån Westander.

”Reklamare pensioneras till fattigdom.” Så lyder rubriken i en artikel i Resumé från 2007. ”Det står aldrig ngt kring detta i våra branschtidningar” beklagar sig en läsare till Resumés ”Fråga advokaten” 2008. Därefter ingenting. Den som söker på begreppet ”tjänstepension” hittar inte direkt någon levande debatt om frågan i våra branschmedier.

Däremot kunde den som läste tidningen Metro häromveckan (13/11) se en braskande rubrik redan på förstasidan: ”Ungas branscher en pensionsfälla”. Ett helt uppslag i tidningen var särskilt trist läsning för oss som arbetar i kommunikationsbranschen: ”Enligt fackförbundet Unionen saknar nio av tio reklam- och pr-byråer kollektivavtal, och de flesta betalar inte heller in tjänstepension.”

På arbetsmarknaden i övrigt råder det diametralt motsatta förhållandet. Nio av tio yrkesarbetande svenskar har i dag någon form av tjänstepension. Sveriges arbetsgivare betalar årligen många miljarder kronor i tjänstepension till sina anställda.

Tjänstepensionen läggs till den allmänna pensionen och utgör en allt viktigare del av den framtida pensionen. Till exempel kommer en privatanställd tjänsteman som är 45 år i dag och har en månadslön på 35 000 kronor att få 5 700 kronor i tjänstepension per månad att lägga till den allmänna pensionen.

Det viktiga är inte vilken tjänstepensionslösning en arbetsgivare väljer, utan att man tar sitt ansvar och överhuvudtaget gör inbetalningar till de anställdas tjänstepension. Samtidigt vill vi gärna dela med oss av Westanders egna erfarenheter. I dag ser vi det som ett misstag att vi väntade i över tio år med att teckna kollektivavtal.

I Westanders samarbete med tjänstepensionsföretaget Collectum har vi fått upp ögonen för hur effektivt Svenskt Näringsliv och fackförbunden har förhandlat ner de avgifter som försäkringsbolagen tar ut för de privatanställdas tjänstepension. Den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP ger helt enkelt mer pension för pengarna.

De allra flesta har ingen aning om hur låg den allmänna pensionen är. För många blivande pensionärer kommer den allmänna pensionen att motsvara mindre än hälften av den tidigare inkomsten. I genomsnitt handlar det om bara 43 procent. Eftersom den allmänna pensionen har ett inkomsttak på 34 000 kronor i månaden blir tjänstepensionen ännu viktigare för den som har en högre lön.

Många av byråbranschens anställda riskerar alltså att bli fattigpensionärer, med mindre än halva lönen i allmän pension och ingen tjänstepension. Frågan är lika relevant i dag: Var är branschdebatten om tjänstepensionerna?

Johanna Look, byråchef
Patrik Westander, vd
Westander