”Vilka är de elaka pr-byråerna?”

Dagens Opinion den 24 januari 2017

Företag med snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre. Detta gäller i synnerhet ett kunskapsföretag som en pr-byrå, enligt Westanders vd Patrik Westander.

En debattredaktör i bekantskapskretsen mejlade en fråga: ”Vilka är de elaka pr-byråerna?” Bakgrunden var en jobbannons, där vi beskriver Westander som ”en snäll pr-byrå”. ”Om Westander är ’en snäll pr-byrå’ så borde ju motsatsen också finnas”, menade frågeställaren.

Varför vill då Westander rekrytera ”snälla pr-konsulter”? Vi vill avskräcka personer med vassa armbågar från att söka jobb hos oss. Därför lyfter vi fram snällhet i jobbannonsen. Därför ställer vi en fråga om snällhet i den första jobbintervjun. Vi tror det är viktigt att på olika sätt uppmuntra en snällhetskultur på arbetsplatsen.

Betydelsen av snällhet är underskattad på många arbetsplatser. Detta hänger samman med en trist utveckling där begreppen snällism och snällhetskultur har blivit negativt laddade. På Westander är vi tvärtom övertygade om att det är effektivt och lönsamt att systematiskt bygga en snällhetskultur på arbetsplatsen.

Snällhet handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Det handlar om att vilja andra väl. Snällhet är inte en personlig egenskap, utan ett aktivt val av förhållningssätt till kollegorna.

Organisationsforskning kring de nya kunskapsföretagen lyfter fram fördelarna med en snällhetskultur. En ökad trygghet i fördjupade samarbeten innebär bland annat att vi vågar berätta om eventuella misslyckanden och göra bort oss inför varandra. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

Byråbranschen är ett typiskt exempel på en kunskapsbransch, som i hög grad är beroende av de anställdas kompetens, engagemang och kreativitet. Därmed finns det också en stor lönsamhetspotential i att stärka snällhetskulturen på byråerna.

Företag med snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre. Detta gäller i synnerhet ett kunskapsföretag som en pr-byrå. Alla tjänar på att snällheten får återupprättelse på arbetsplatsen.

I mitt mejlsvar till debattredaktören pekade jag inte ut några ”elaka pr-byråer”. Företag består av människor, som i de allra flesta fall är snälla och vill andra väl. Däremot tror jag att betydelsen av snällhet på arbetsplatsen är underskattad även i byråbranschen.

Patrik Westander, vd pr-byrån Westander

Debattartiklar 2017