Westander avslöjar: Vi har nära kopplingar till miljörörelsen!

Dagensmedia.se den 23 juli 2008

Lasse Swärd, motorjournalist på Dagens Nyheter, skriver ett debattinlägg under rubriken ”Medier låter sig luras av Gröna bilisters kampanjer” på DN Debatt den 20 juli.

I en liten faktaruta beskrivs pr- och lobbyfirman Westander. Bakgrunden är dels att Gröna Bilisters talesperson Mattias Goldmann också arbetar som pr-konsult på Westander, dels att Lasse Swärd tycker sig kunna avslöja att ”Goldmanns utspel ligger helt i linje med de uppdrag som hans arbetsgivare har från sina kunder”.

Det riktas ingen kritik mot pr-byrån Westander i debattinlägget. Även om det inte sägs rakt ut förutsätter jag tvärtom att Lasse Swärd uppskattar Westanders öppna redovisning av lobbyinguppdragen, något som är en förutsättning för hans granskning av vår verksamhet. Många journalister kan vittna om hur motsvarande granskning av de stora lobbyfirmornas uppdrag skulle vara omöjlig att genomföra.

Jag lämnar åt Gröna Bilister att kommentera Lasse Swärds drastiska påstående att föreningens utspel ”ligger helt i linje med” Westanders uppdrag. Men om vi nyanserar påståendet något och i stället säger att ”Westanders uppdrag ligger i hög grad i linje med den samlade svenska miljörörelsens uppfattningar”, så hoppas och tror jag att vi kommer ganska nära sanningen.

Själv ser jag denna koppling mellan Westander och miljörörelsen som fullt naturlig, eftersom vi enbart åtar oss uppdrag som såväl företaget som de personer som arbetar med uppdraget sympatiserar med. Den första punkten i vår egen miljöpolicy gäller just våra val av samarbetspartner: ”Westander söker aktivt uppdrag med en positiv inverkan på miljön.”

Hur bör man då se på att Westanders anställda har dubbla roller, exempelvis att min kollega Mattias Goldmann också är styrelseledamot i Gröna Bilister? Jag får ibland frågan från kollegorna om risken för att deras samhällsengagemang vid sidan av jobbet ska uppfattas som en intressekonflikt eller ”dubbla stolar”. Då understryker jag alltid behovet av en öppen och tydlig redovisning av att man jobbar som pr-konsult och professionell lobbyist hos oss. Westanders anställda har rimligen lättare att undvika intressekonflikter, eftersom vi alltid öppet redovisar våra lobbyinguppdrag på hemsidan.

Jag avråder aldrig från exempelvis ett styrelseuppdrag i ett politiskt parti eller i en intresseorganisation. På Westander ser vi positivt på att våra anställda är samhällsengagerade också på sin fritid. Vi har som uttalad policy att man inte ska behöva jobba övertid, och att man kan gå ner i arbetstid om man antingen vill ägna mer tid åt familjeliv eller åt exempelvis ett ideellt engagemang. Men det är förstås inte min roll som vd att tala om för de anställda vad de ska ägna sig åt på sin fritid.

Avslutningsvis en uppmaning till DN Motor och Gröna Bilister: Sätt er i en gemensam paneldebatt och diskutera sakfrågan, huruvida etanolen är bra eller dålig för miljön. DN Motor driver en i huvudsak kritisk linje, medan Gröna Bilister driver en i huvudsak positiv linje. Sakfrågan är viktig och behöver diskuteras mer.

Patrik Westander, vd för pr-byrån Westander

Debattartiklar 2008