En stor eloge till DIK

Fackförbundet DIK har med utmärkelsen Bästa Arbetsgivare tagit ett initiativ med potential att stärka hela byråbranschen. Det menar Patrik Westander, vd för pr-byrån Westander, som uppmuntrar alla byråer att delta i medarbetarundersökningen.

Fackföreningsrörelsen vill verka för schyssta villkor på arbetsmarknaden, men har stora problem med minskad anslutningsgrad och svagt förtroende. Andelen fackligt anslutna löntagare har rasat från 77 procent 2006 till bara 67 procent 2018, enligt statistik från Medlingsinstitutet. Bara var tredje svensk, 35 procent, har mycket eller ganska stort förtroende för fackförbunden, enligt Medieakademins förtroendebarometer.

Byråbranschen är en attraktiv del av arbetsmarknaden, men har samtidigt stora problem med att många anställda på byråerna upplever arbetsmiljön som direkt dålig. Resumé har vid ett antal tillfällen under de senaste åren granskat branschens arbetsmiljöproblem under vinjetterna #baramänniska och ”Den stressade branschen”.

Mot denna problemfokuserade bakgrund förtjänar fackförbundet DIK en stor eloge för det lösningsorienterade initiativet Bästa Arbetsgivare. Det är verkligen ett både klokt och konstruktivt upplägg att DIK tillsammans med Regi och Resumé lanserar en årlig utmärkelse på Årets Byrå-galan med fokus på arbetsmiljön i byråbranschen. Det är dessutom ett initiativ med potential att stärka hela branschen.

På Westander kan vi jämföra kundnöjdheten med medarbetartrivseln över tio år tillbaka i tiden. År efter år följer kurvorna varandra, som ett tydligt tecken på hur viktig trivseln på arbetsplatsen är för våra resultat i kundundersökningen Årets Byrå – och för våra ekonomiska resultat. Vi ser hög medarbetartrivsel och låg personalomsättning som en nyckel till långsiktig vinstmaximering.

Både medarbetartrivsel och kundnöjdhet är alltså viktiga effektivitets- och lönsamhetsfrågor. På ett konsultföretag som inte konkurrerar med lågt pris går en bra arbetsmiljö hand i hand med hög kvalitet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är bra för de anställda, för kunderna och för hela byråbranschen.

I dag är sista dagen för Årets Byrå-deltagare att anmäla sig till den kostnadsfria medarbetarundersökningen Bästa Arbetsgivare 2020. Låt oss hålla tummarna för att många byråer väljer att delta och att DIK:s initiativ blir en mångårig succé.

/Patrik Westander