Patrik Westander

Som vd har Patrik ett särskilt ansvar för att etablera tydliga ansvarsförhållanden. Han har en nyckelroll i att skapa goda förutsättningar för samhällsnytta, medarbetartrivsel, kundnöjdhet och lönsam tillväxt.

Patrik arbetar även med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut. Han deltar i debatten kring ledarskapsfrågor och medverkar ofta som pr-expert i media.

Patrik är huvudägare och grundade pr-byrån Westander år 2000 tillsammans med sin bror Henrik Westander.

Tidigare har Patrik bland annat arbetat på finansdepartementet, inom flera internationella bolag i Statoilkoncernen och som vd för Svenska Statoil.

Patrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.