Frukostklubb: Exklusivt! Så blir din nyhet publicerad

Westanders frukostklubb den 25 mars var på temat ”Exklusivt! Så blir din nyhet publicerad”. Medverkande i panelen var Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare,  Anna Sjödin, chef lojalitet och relationer på Hjärt-Lungfonden och Maria Ringborg, redaktör för DN Prio och tidigare nyhetschef, Dagens Nyheter.

 

Nyheter 2015

Visa fler