Frukostklubb: Så bygger ni en återkopplingskultur

Hur blir beröm en daglig vana kollegor emellan? Hur framför jag kritik så att den blir konstruktiv? Hur etablerar vi rutiner och metoder för ständig återkoppling? I årets andra frukostklubb på temat ledarskap berättar vi om hur ständig återkoppling kan stärka kvalitet och lärande i företaget.

Westander har under många år arbetat systematiskt med att bygga en stark återkopplingskultur inom företaget. Vi vill att det ska vara självklart att kollegor pratar med varandra, i stället för om varandra. Vår expertpanel delar med sig av sina bästa tips på hur man främjar återkoppling på arbetsplatsen.


Medverkande

Birger Lycken, enhetschef, Westander Kris och Ledarskap

Frida Blom, kris- och ledarskapskonsult, Westander

Moderator

Sandra Ehne, pr-konsult, Westander

Läs mer om våra tjänster inom kommunikativt ledarskap.

Nyheter 2017

Visa fler