Frukostklubb: Så kommunicerar ni i coronatider

Ska ni kommunicera proaktivt om hur coronaviruset påverkar er verksamhet? Bör ni avstå från att berätta om andra nyheter? Och hur ska ni göra med planerade möten och evenemang? Pr-byrån Westander bjuder in till ett frukostsamtal om kommunikation i coronatider.

Många känner oro för framtiden och har en stark vilja att bidra. Alla samhällsaktörer står inför tre utmaningar med delvis olika tidsperspektiv: smittspridningen, jobben och misstron. Westanders expertpanel ger praktiska tips på hur företag och organisationer kan kommunicera och ta samhällsansvar i coronatider.

Datum och tid: Onsdag den 25 mars, frukost från klockan 7.45. Panelsamtalet börjar klockan 8.15 och avslutas 9.00.


Frågor till panelen digitalt: www.facebook.com/Westander och twitter.com/Westander

Medverkande

Birger Lycken, affärsområdeschef Westander Kris och Ledarskap

Katalin Herngren Bachry, ledarskapskonsult, Westander

Moderator

Johanna Look, byråchef, Westander

Riskbedömning
Inför den här Frukostklubben har vi genomfört en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vidtar bland annat dessa riskreducerande åtgärder:

  • Vi uppmanar personer som har förkylningssymtom att stanna hemma.
  • Vi reducerar antalet gäster till hälften av det normala antalet.
  • Vi förstärker bemanningen av våra kanaler i sociala medier, så att den som deltar digitalt kan ställa frågor till panelen.
  • Vi ökar tillgängligheten till våra toaletter och uppmanar alla besökare att tvätta händerna när de kommer och när de går.
  • Om Folkhälsomyndigheten ändrar eller kompletterar sina rekommendationer för sammankomster kommer vi att följa dessa.