10 steg för att undvika…

”10 steg för undvika gnäll på jobbet
Pr-byrån Westander har infört nolltolerans mot gnäll. Till följd av detta har en kultur vuxit fram där man omedelbart tar tag i problem och får till förbättringar.”

Kvalitetsmagasinet den 28 november 2018