101 mäktiga…

”101 mäktiga i Hållbarhetssverige – hela listan (…)
100: Jessica Henryson, chef för enheten Klimat och Energi, pr-byrån Westander (Ny)
Jessica Henryson har en unik kompetens när det gäller energi- och klimatområdet. Som utbildad civilingenjör har hon förståelse för sakfrågorna, och i sin roll som konsult och opinionsbildare har hon hjälpt ett stort antal viktiga aktörer inom branschen att kommunicera tydligt och påverka politiska beslut.”

Aktuell Hållbarhet den 13 mars 2018