Under 2021 var det 32 av 42…

”Under 2021 var det 32 av 42 aktuella projekt som drabbades av kommunala vetot, varav 6 före samråd, 14 efter inlett samråd och 12 efter inlämnad ansökan. 76 procent av projekten och 78 procent av verken (668 verk) drabbades av det kommunala vetot. (Ur Westander Klimat och Energis rapport som gjorts på uppdrag av Svensk Vindenergi.)”

Gefle Dagblad den 1 maj 2022

Pressklipp 2022

Visa fler