50 personer har gått från…

”50 personer har gått från regeringen till påtryckarbranschen: (…)
Mikael Persson
Tidigare: statsrådsberedningen. Gör nu: konsult Westander.”

Resumé den 20 december 2012