8 av 10 är många

”8 av 10 är många
Att konkretisera vår värld genom statistik är en paradgren för medierna. (…)
Trots att statstik ger sken av objektivitet måste man vara vaksam. Dessutom måste man skilja på statistik och statistik. Det framkom vid ett seminarium som pr-byrån Westander anordnade på onsdagen i Almedalsveckan.”

Ystads Allehandas ledare den 5 juli 2012