8 av 10 kommuner säger nej...

”8 av 10 kommuner säger nej till vindkraft (…)
Just invånarnas motstånd är den vanligaste orsaken att kommunerna säger nej. Därefter kommer vindkraftens påverkan på närmiljön, enligt en rapport som Westander Klimat och Energi gjort på uppdrag av Energimyndigheten.”

SvD.se den 6 april 2022