Aldrig har så mycket vindkraft...

”Aldrig har så mycket vindkraft stoppats som förra året.
SVT har tagit del av en ny rapport som visar att under 2021 stoppade de svenska kommunerna 78 procent av alla ansökta vindkraftverk på land – en dramatisk ökning från året innan då 38 procent stoppades. (…)
Rapporten Kommunala vetot har skrivits av konsultbolaget Westander på uppdrag av Svensk Vindenergi.”

SVT Nyheter den 12 mars 2022