Alla som kan något alls…

”Alla som kan något alls om pr vet att beställda opinionsundersökningar med vinklade frågor är en klassisk strategi när man vill nå ut med sin opinionsbildning. Så även här. I pr-byrån Westanders lilla handbok som de skickar ut som marknadsföring varje år är det ett av de första knepen man får lära sig.”

Svenska Dagbladet den 4 maj 2022