Är det bra för demokratin om fler blir lobbyister?

”Är det bra för demokratin om fler blir lobbyister? (…)
Ett lobbyföretag är pr-byrån Westander som i ett led i sin marknadsföring delar ut böcker om hur var och en kan bli lobbyist och påverka politiker och andra makthavare.
Diskussion mellan Patrik Westander, pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan, och Gunnar Falkemark, docent statsvetenskap, Universitetet i Göteborg.”

P1-morgon den 4 juli 2007

Pressklipp 2007

Visa fler