Är det här rätt sätt…

”Är det här rätt sätt, tror du, att göra sig av med ett skamfilat rykte? (…)
– På kort sikt är det dåligt, men på lång sikt är det nödvändigt om de ska ha en chans att återskapa någon slags förtroende för Carema som företag – och för att riskkapitalbolag och vinstdrivande verksamheter överhuvudtaget har i den offentligt finansierade välfärden att göra. Och dit är det ju väldigt långt i dag. Så det här måste ses som ett av många steg på en ganska lång och knölig uppförsbacke.”

Birger Östberg i Studio Ett, SR P1, den 13 december 2011