Att Göran Persson väljer att bli pr-konsult...

”– Att Göran Persson väljer att bli pr-konsult ger uppmärksamhet och tyngd till branschen. Det innebär samtidigt att granskningen av branschen kommer att öka, vilket är något jag välkomnar, säger Patrik Westander.
En ökad granskning tror han kan driva på en utveckling där byråerna blir alltmer öppna med arbetsmetoder och uppdrag. Något som är viktigt för att förbättra branschens rykte och i förlängningen förbättra möjligheten att attrahera duktig personal till branschen.”

Affärsvärlden den 24 oktober 2007