Åtta chefer om priset på pr

”Åtta chefer om priset på pr
Konkurrensen ökar, men pr-byråerna tror ändå de kan hålla priserna. Det visar Veckans Briefs enkät bland åtta byråchefer. (…)
Hur ser ni på prispressen?
– Vi deltar inte i den. Westanders timpris är 1 800 kronor. Alltför många byråer devalverar de anställdas kompetens genom hårt pressade timpriser i offentliga upphandlingar och gratisjobb i pitcher. Westander konkurrerar inte med ett lågt pris utan med hög kvalitet, säger Patrik Westander, vd på Westander.”

Veckans Brief den 24 mars 2011