Behövs MER och ERK?

”Behövs MER och ERK?
– Absolut. Den nya Reklamombudsmannen, som ju ersätter MER och ERK vid årsskiftet, blir förhoppningsvis ett stort steg framåt.
Finns det någon reklam som du tycker borde bli fälld?
– Alla leksakskataloger inför jul som delar upp innehållet i pojk- och flickleksaker. Låt barnen bestämma själva om de vill bygga hus eller trä halsband!
Vad kan man inte skämta om i reklam?
– Man kan skämta om det mesta. Men det är aldrig kul med reklam som sparkar på svaga grupper.”

Janna Sundewall i Resumé den 6 november 2008