Birger Lycken…

”Birger Lycken, kriskonsult på Westander, tycker vanligtvis att offentliga personer som begått ett stort misstag tar för lång tid på sig. Fallet Paolo Roberto tycks dock vara ett undantag.
– Han gör ju ett försök att snabbt ta ansvar för sitt agerande, genom att beskriva det som ett dåligt beslut. Tyvärr följer han upp det med ett ännu sämre beslut några timmar senare när han intervjuas. Genom att fokusera på hur korkad han var och hur hårt det kommer att drabba honom framstår han som väldigt självupptagen. Ju mer han trampar, desto djupare sjunker han, säger han.”

Resume.se den 15 maj 2020