Birger Lycken...

”Birger Lycken, kriskonsult på Westander (…)
Hur landade WWFs rapport i medierna?
– Jag kan inte se något annat än att rapporteringen har varit både saklig och nyanserad. Både WWF och Svensk Fågel har fått stort genomslag för sina ståndpunkter, vilket känns helt relevant och rimligt, säger Birger Lycken.”

Veckans Brief den 26 november 2021