Birger Lycken, pr-konsult på Westander…

”Birger Lycken, pr-konsult på Westander, tror att människors uppfattning om Telia Sonera till stor del kommer att basera sig på den förundersökning som nu har lämnats in till åklagare.
– Den nya ledningen har haft hög svansföring när det gäller arbetet mot korruption. Visar det sig att de har känt till missförhållanden men undanhållit fakta så kommer det att slå tillbaka dubbelt så hårt mot Telia Sonera, säger han.”

Dagensmedia.se den 25 maj 2015