Boforsavslöjaren Henrik Westanders namn...

”Boforsavslöjaren Henrik Westanders namn dyker allt oftare upp i den svenska biståndsbranschen. Hans förmåga som lobbyist och PR-makare är rikskänd. Han beskrivs som en pitbullterrier som aldrig släpper taget.
Den väna rösten känns igen från otaliga TV-framträdanden. Med en aldrig sinande ström av siffror och fakta tystade den de mest hårdnackade politiker och vapenhandlare. Henrik Westanders stämma blev något av ett varumärke för den svenska fredsrörelsen under 1980- och 1990-talen.”

Omvärlden nr 7 oktober 2003