Borgerliga väljare litar mer på...

”Borgerliga väljare litar mer på Miljöpartiet i klimatfrågan
De borgerliga väljarna sviker den egna alliansen i klimatfrågan, enligt siffror som TV4 Nyheterna och Politikerbloggen kan presentera i dag. Nästan varannan svensk känner störst förtroende för Miljöpartiets klimatpolitik. (…)
– Alla riksdagspartier profilerar sig i klimatfrågan, men Miljöpartiet har i särklass högst förtroende bland väljarna och har därmed också tjänat mest på klimatfrågans stora genomslag, säger Jessica Henryson, projektledare och klimatanalytiker på Westander Klimat och Energi.”

Politikerbloggen.se den 27 juni 2009