Bröderna Westanders debattinlägg...

”Bröderna Westanders debattinlägg om hemlighetsmakeriet i pr-branschen har utvecklats till ett riktigt praktbråk.
’Hemlig lobbying med dolda avsändare är ett demokratiskt problem. Branschföreningens ovilja att diskutera frågan bidrar till att bevara pr-branschens skumraskstämpel’, menar Westanders.
’Bröderna Westander är hycklare. Använder dolda metoder, men framställer sig som änglar för att få publicitet’, menar representanter för branschföreningen Precis och dess normkommitté.”

Vision Online den 27 december 2001