Byråvalet föll på...

”Byråvalet föll på Westander.
’Vi vill hjälpa fler att komma närmare naturen genom odling, oavsett var de bor’, kommenterar Lovisa Back, kommunikations- och hållbarhetschef på Nelson Garden, och vidare:
’Vi har tagit hjälp av Westander i enskilda case tidigare och värdesätter deras samhällsengagemang och kvalitetsmedvetenhet. När vi beslutade oss för att jobba mer kontinuerligt med pr- och opinionsfrågor, var de det givna valet.’'”

Dagens Opinion den 15 juli 2022