Dags för S-policy för pr-konsulter

”Dags för S-policy för pr-konsulter (…)
Öppenhet är också bra för branschen och för de många duktiga socialdemokrater som arbetar på pr-firmor. De får bättre möjligheter att slippa intressekonflikter. Här har företag som Westander en öppnare policy än branschen i övrigt när det gäller att berätta om sina uppdragsgivare.”

Mats Engström i debattartikel i Aktuellt i Politiken den 10 januari 2011