De borgerliga ledamöterna...

”De borgerliga ledamöterna är motståndare till öppenhet kring lobbyinguppdrag i riksdagen. 75 procent säger nej till krav på öppenhet. Bland rödgröna ledamöter är inställningen motsatt: 78 procent vill ha regler för lobbyister.
Westander har genomfört undersökningen bland riksdagsledamöterna. Svarsfrekvensen är låg – 74 har svarat. Men bilden är entydig: Alliansen säger nej till krav på öppen redovisning. Frågan var: Tycker du att riksdagen bör kräva att pr-och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag? (…)
– Det är naivt att tro att vi inte skulle ha en politisk påverkan. Men det borde vara självklart att vi som jobbar med det följer ett regelverk, säger Olle Schubert på Westander.”

Resumé i Almedalen den 2 juli 2009