De statsvetare som uttalat sig i frågan...

”De statsvetare som uttalat sig i frågan är också mycket riktigt kritiska till kranskommunernas valsedel. Sju tillfrågade statsvetare, bland annat Leif Lewin och Sören Holmberg, kritiserar i en rapport från pr-byrån Westander enhälligt användningen av ordet ’permanenta’, som man menar gör folkomröstningsresultatet skevt och omöjligt att räkna ihop med resultatet i Stockholms stad.”

Debattinlägg av två avgående och tre tillträdande centerpartistiska riksdagsledamöter, däribland Fredrick Federley, Annie Johansson och Solveig Ternström, Dagens Nyheter den 26 september 2006